۲۴ درصد حجم مراودات تجاری ایران با کشور ترکیه است سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه:

۲۴ درصد حجم مراودات تجاری ایران با کشور ترکیه است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه گفت: ترکیه سومین شریک تجاری ایران است و هم اکنون ۲۴ درصد حجم مراودات تجاری ایران با این کشور صورت می‌گیرد.

به گزارش ندای شهروند آنلاین، محمدحسن حبیب الله زاده روز چهارشنبه در دیدار با مدیران اقتصادی استان زنجان، افزود: در زمان حاضر ۱۴ درصد حجم صادرات و ۱۰ درصد حجم واردات ایران با طرف های ترکیه ای انجام می شود.

وی با بیان اینکه امسال حجم تجارت ایران با ترکیه به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسیده است، اظهار کرد: این رقم قابل توجه بوده و رویکرد ما افزایش حجم بیشتر مناسبات تجاری است.

حبیب الله زاده خاطرنشان کرد: تقویت روابط بین ایران و ترکیه برای ۲ طرف از اهمیت زیادی برخوردار است که زمینه های مختلف تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و مرزی را در بر می گیرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با بیان اینکه بین ۶۰۰ تا یک میلیون ایرانی در ترکیه کار و زندگی می کنند یا به این کشور تردد دارند ،گفت: باید مکانیسم هایی را برای شناسایی ایرانیان جهت تقویت مراودات تجاری با طرف های ترک پیدا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حرکت رو به جلوی ترکیه در افزایش صادرات اشاره کرد و ادامه داد: طرف های ترکیه ای در این حوزه پیشرفت خوبی داشته اند به طوری که ظرف ۲۰ سال گذشته حجم صادرات ترکیه از ۲۴ میلیارد دلار به ۲۶۵ میلیارد دلار رسیده است.

حبیب الله زاده خاطرنشان کرد: ما در حوزه صادرات با استانداردها فاصله داریم و لازم است در این خصوص کاستی ها و خلاءها را جبران کنیم.