نزدیک به یک میلیون و صد و بیست هزار نفر

نزدیک به یک میلیون و صد و بیست هزار نفر

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: بر اساس آخرین داده های مرکز آمار ایران، جمعیت این استان در سال جاری به یک میلیون و ۱۱۹ هزار نفر رسیده است.

ایرج امینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ۵۵۶ هزار نفر از جمعیت استان معادل ۴۹.۷ درصد، زنان و ۵۶۴ هزار نفر معادل ۵۰.۳ درصد، مردان هستند.

وی با بیان اینکه شمار خانوارهای استان ۳۶۳ هزار خانوار است، گفت: ۷۸۲ هزار نفر از جمعیت استان معادل ۷۰ درصد در شهرها و ۳۳۷ هزار نفر معادل ۳۰ درصد کل جمعیت در روستاها ساکن هستند.
امینی اظهار کرد: ۷۷۳ هزار نفر از جمعیت استان در ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند، اظهار کرد: ۸۷ هزار نفر از جمعیت (معادل ۶۹ درصد) نیز بالای ۶۵ سال و ۲۵۹ هزار نفر ( ۲۳ درصد) زیر ۱۵ سال هستند.
وی گفت: شهرستان زنجان با ۵۵۶ هزار و ۱۵۶ نفر با ۵۰.۶ درصد کل جمعیت، بیشترین سهم جمعیت استان را در خود جای داده است.
امینی افزود: سهم شهرستان ابهر با ۱۶۴ هزار و ۶۰۶ نفر از جمعیت استان ۱۴.۷ درصد، شهرستان خدابنده با ۱۶۱ هزار و ۷۶۲ نفر، ۱۴.۵ درصد؛ شهرستان خرمدره ۷۳ هزار و ۵۷ نفر، ۶.۵ درصد؛ شهرستان طارم با ۴۸ هزار و ۵۵۸ نفر، ۴.۳ درصد؛ شهرستان ماهنشان با ۳۹ هزار و ۶۶۸ نفر، ۳.۵ درصد؛ شهرستان ایجرود با ۳۵ هزار و ۶۱۶ نفر، ۳.۲ درصد و شهرستان سلطانیه با ۲۹ هزار و ۷۲۶ نفر، ۲.۷ درصد است.