محدوده شهر زنجان ۸۵۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای می‌دهد شهردار زنجان:

محدوده شهر زنجان ۸۵۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای می‌دهد

شهردار زنجان گفت: بر اساس طرح جامع شهر زنجان محدوده این شهر گنجایش ۸۵۰ هزار نفر جمعیت را دارد.

به گزارش ندای شهروند، علیرضا فیروزفر در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: در حوزه شهر و شهرداری یک سری قوانین بالادستی داریم، ‌آخرین سند بالادستی، طرح جامع شهر زنجان است که بر اساس آن تا افق سال ۱۴۱۰ محدوده شهر زنجان گنجایش حدود ۸۵۰ هزار نفر جمعیت را دارد.

فیروزفرخاطرنشان کرد: این برآورد بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و ظرفیت زمین های موجود در شهر انجام شده است.

وی گفت: ضوابط طرح تفصیلی در شهر زنجان چندان بر بلندمرتبه سازی متمرکز نیست.

شهردار زنجان تصریح کرد: سند طرح جامع شهر زنجان ملاک عمل شهرداری و شورای شهر است، از این رو الحاق محدوده ای به شهر زنجان صورت نخواهد گرفت.

وی به الحاق اراضی هزار هکتاری لیل آباد به شهر زنجان اشاره کرد و افزود: این نوع الحاق ها با توجه به اقتضائات خاص زمانی صورت می گیرد و در راستای سیاست های دولت در زمینه مسکن دار کردن مردم بوده که اقدام خوبی است.

گفتنی است بر اساس اعلام معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، بر اساس برآوردهای جمعیتی صورت گرفته و با توجه به تغییرات محدوده شهر زنجان و روند مهاجرت به آن، جمعیت شهر زنجان در زمان حاضر ۵۰۱ هزار نفر برآورد می‌شود.

در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت شهر زنجان ۴۳۰ هزار و ۸۷۱ نفر اعلام شد.