سد تهم زنجان

سد تهم زنجان

سد تهم در استان زنجان در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان زنجان و در هشت کیلومتری پائین دست روستای تهم قرار دارد.

دستیابی به محل سد از طریق جاده‌های اصلی و راه آهن کشوری تا شهر زنجان و جاده فرعی آسفالته زنجان ـ تهم امکان‌پذیر می‌باشد.

محل احداث سد در فاصله حدود ۳۰۰ متری پائین دست محل تقاطع رودخانه تهم و گله رود، که تشکیل دهنده رودخانه سارمساقلو می‌باشد، قرار گرفته است.

این رودخانه از شاخه‌های زنجان رود است، که زنجان رود خود نیز یکی از شاخه‌های رودخانه قزل اوزن می‌باشد.

دبی متوسط آن ۱۹/۱ مترمکعب در ثانیه برآورد گردیده است، که از این میزان حدود ۵۹/۳۴ میلیون مترمکعب در سال قابل تنظیم است.

هدف طرح تأمین آب شرب شهر زنجان می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مقرر گردیده قسمتی از نیازهای آب شرب زنجان از طریق پتانسیل موجود رودخانه سارمساقلو تأمین گردد.

در سال مقصد طرح ۱۴۰۵ شهر زنجان نیاز به ۶۷ میلیون مترمکعب آب خواهد داشت، که از این میزان حدود ۶/۳۶ میلیون مترمکعب آن با بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی حدود ۴/۳۰ میلیون مترمکعب آن توسط آب تنظیم شده سد تهم تأمین خواهد شد.

علاوه بر آن سهم حقابه‌های اراضی پائین دست ۱/۴ میلیون مترمکعب در سال می‌باشد که با توجه به سیستم بهره‌برداری از سد تهم تأمین می‌گردد.