جمعیت زنجان از ۵۰۰هزارنفر گذشت

جمعیت زنجان از ۵۰۰هزارنفر گذشت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: براساس برآوردهای جمعیتی صورت گرفته و با توجه به تغییرات محدوده شهر زنجان و روند مهاجرت به آن، جمعیت شهر زنجان در زمان حاضر ۵۰۱ هزار نفر برآورد می‌شود.

به گزارش ندای شهروندآنلاین، ایرج امینی در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه در مجموع جمعیت داخل حریم شهر زنجان در زمان حاضر ۵۲۱ هزار نفر است، افزود: جمعیت غیر مقیم در شهر زنجان نیز بالغ بر ۳۰ هزار نفر برآورد می شود که این افراد برای کار، درمان، گردشگری، تحصیل در شهر زنجان حضور می یابند و از خدمات شهری و رفاهی استفاده می کنند.

در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت شهر زنجان ۴۳۰ هزار و ۸۷۱ نفر اعلام شد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه براساس برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران جمعیت این استان در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۱۱۴ هزار نفر برآورد شده است، اظهار کرد: جمعیت شهری استان ۷۷۵ هزار نفر و جمعیت روستایی ۳۳۹ هزار نفر است.

در سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان زنجان یک میلیون و ۵۷ هزار و ۴۶۱ نفر گزارش شد.

امینی گفت: بر اساس آخرین گزارش ها استان زنجان با دارا بودن ۱.۳ درصد از جمعیت کل کشور رتبه ۲۵ را در بین استان های کشور دارد و تراکم جمعیت در آن ۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع است.

وی افزود: جمعیت استان زنجان از لحاظ ترکیب جنسی تقریبا متقارن است و به ازای هر ۱۰۰ زن ۱۰۲ مرد در استان وجود دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: نسبت جمعیت کمتر از ۱۵ سال به کل جمعیت استان ۲۳.۴ درصد، نسبت جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله ۱۲.۶ درصد و سهم جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر ۷.۵ درصد بوده که استان زنجان در این گروه های سنی به ترتیب رتبه های ۱۶، ۲۵ و ۱۰ را در بین استانهای کشور دارد.

امینی با بیان اینکه استان زنجان با دارا بودن ۱.۲ درصد از جمعیت شهری کل کشور رتبه ۲۵ را در بین استان های کشور دارد، گفت: استان زنجان ۱.۷ درصد از جمعیت روستایی کل کشور را در خود جای داده و در این زمینه رتبه ۲۰ را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در استان زنجان میزان عمومی ازدواج نزدیک به هشت ازدواج در هر هزار نفر جمعیت بود و استان، رتبه ۱۱ را در بین استانهای کشور به دست آورد، اظهار کرد: میزان عمومی طلاق نیز بیش از ۲ طلاق در هر هزار نفر جمعیت بود و در این زمینه استان در رتبه ۱۴ کشور جای گرفته است.

معاون آمار و اطلاعات استان زنجان در رابطه با جمعیت شهرستانهای استان زنجان گفت: شهرستان زنجان با دارا بودن ۵۰.۴ درصد جمعیت استان ۵۶۱ هزار و ۷۹۹ نفر جمعیت دارد و ۵۰.۴ درصد جمعیت استان را در خود جای داده است.

امینی افزود: شهرستان های ابهر با ۱۶۳ هزار و ۳۰۸، خدابنده با ۱۶۲ هزار و ۵۲۲ نفر، خرمدره با ۷۲ هزار و ۵۸۶ نفر، طارم با ۴۸ هزار و ۴۳۹ نفر، ماهنشان با ۳۹ هزار و ۷۴۰، ایجرود با ۳۵ هزار و ۸۳۵ نفر و سلطانیه با ۲۹ هزار و ۷۷۱ نفر به ترتیب ۱۴.۶، ۱۴.۵، ۶.۵، ۴.۳، ۳.۶، ۳.۲ و ۲.۷ درصد از جمعیت استان را دارا هستند.