بانوان زنجانی اصول خودمراقبتی را آموختند

بانوان زنجانی اصول خودمراقبتی را آموختند

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان از آموزش اصول خودمراقبتی به زنان و دختران زنجانی خبر داد و گفت: خودمراقبتی فعالیتی است هدفمند که با تاکید برکرامت انسانی سعی در ارتقاء دانش وآگاهی، عزت نفس وخودشکوفایی بانوان ودختران در رده ی سنی ۱۳ تا ۴۰ سال دارد.

 

به گزارش ندای شهروندشهناز آقاخانی پیرامون طرح آگاهسازی دختران و زنان با تاکید بر خودمراقبتی گفت: برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ در استان زنجان برای ۹۵۰ نفر از دختران و زنان در محلات آسیب خیز و مدارس اجرا شد که توانست سطح دانش بانوان را افزایش دهد.

وی ادامه داد: فاز اول این طرح به مدت ۲۴ ساعت در ۱۲ جلسه اجرا و فاز دوم نیز به مدت ۱۶ ساعت توسط تسهیلگران آموزش دیده اجرا خواهد شد که در این طرح تسهیلگران پس از آموزش وبازآموزی گروه هدف را توانمند خواهند کرد.

این مسئول هدف از اجرای این طرح را افزایش سواد رسانه ای وهمچنین برقراری یک شبکه ارتباطی سازنده بین نوجوانان، والدین نوجوانان وجوانان، زنان وارائه دهندگان خدمات تخصصی سلامت اجتماعی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح مخاطبین می توانند به استقلال، خودباوری واحیاء حقوق مادی ومعنوی خود دست یافته وبا تغییر مطلوب شرایط بر محیط زندگی کنترل نسبی داشته باشند.

آقاخانی یادآور شد: این طرح در قالب برنامه های مشارکت اجتماعی تلاش می کند با بکارگیری رویکرد همیاری، ضمن ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زنان ودختران واحیاء حقوق مادی ومعنوی آنها خدماتی را برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بخصوص درسطح پیشگیری اولیه طراحی وتامین نماید.