۳۷ میلیون تن ، ذخیره قطعی معادن فلزی استان زنجان

۳۷ میلیون تن ، ذخیره قطعی معادن فلزی استان زنجان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد: ذخیره قطعی معادن فلزی استان بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می باشد.

 

به گزارش ندای شهروند، مجید گلشنی منفرد اظهار داشت : در سطح استان یکصد فقره معدن فلزی وجود دارد ، که این میزان ۲۲ درصد از معادن استان را شامل می گردد.

وی با اشاره به اینکه ذخیره قطعی معادن فلزی استان بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می باشد تصریح کرد: میانگین ذخیره قطعی برای هر معدن فلزی بالغ بر ۳۷۵ هزار تن برآورد شده است.

این مقام مسئول با اشاره به میزان استخراج اسمی این معادن عنوان کرد : استخراج اسمی معادن فلزی استان بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن می باشد.
مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان یادآور شد : میانگین استخراج اسمی برای هر معدن فلزی حدود ۲۸ هزار تن است.

وی در ادامه به وضعیت معادن استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون در سطح استان ۴۵۳ فقره معدن وجود دارد که میانگین استخراج اسمی برای هر معدن بالغ بر ۲۹ هزار تن برآورد شده است.