یک واحد تزریقاتی غیرمجاز در زنجان پلمپ شد

یک واحد تزریقاتی غیرمجاز در زنجان پلمپ شد

سرپرست اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از شناسایی یک واحد تزریقاتی غیرمجاز و کشف چندین قلم دارو از این واحد خبر داد.

به گزارش ندای شهروند، دکتر سونیا افشاری در گفتگویی کوتاه، اظهار کرد: این واحد تزریقاتی، به ظاهر، مطب پزشک بود و حتی پروانه فعالیت پزشک را نیز روی دیوار نصب کرده بود ولی بدون حضور پزشک و با سوءاستفاده از سرنسخه سفید سه پزشک اقدام به سودجویی و تجویز دارو به بیماران و فروش غیرقانونی دارو کرده بود.

وی افزود: طبق گزارشات واصله از فعالیت غیرقانونی این واحد تزریقاتی که توسط بازرسان اداره نظارت بر درمان تهیه شده بود، عصر چهارشنبه ۲۹فروردین این واحد مورد بازرسی قرار گرفت و فعالیت‌های غیرقانونی و اقلام دارویی غیرمجاز کشف شده صورتجلسه شد و جهت رسیدگی، به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ارجاع داده شد.

دکتر افشاری به شهروندان هشدار داد از مراجعه به مراکز غیرمجاز درمانی که فاقد تابلو و مجوز فعالیت هستند خودداری کنند و افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که فعالیت واحدهای دارای مجوز نیز بدون حضور مسئول فنی که پروانه به نام او صادر شده، غیرقانونی است.

وی خاطرنشان کرد: مراکز غیرمجازی که توسط افراد غیرمتخصص اداره می‌شوند، علاوه بر اینکه صلاحیت درمان بیماران را ندارند، تهدیدی برای سلامت شهروندان به شمار می‌آیند.