گزارش تصویری – جشنوراه شهید رجایی زنجان

گزارش تصویری – جشنوراه شهید رجایی زنجان

دستگاه‌های برتر ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ و حائز رتبه در جشنواره شهید رجایی استان زنجان در سال ۱۴۰۲ معرفی شدند.

در جشنواره شهید رجایی استان زنجان در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای زنجان و مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان زنجان حائز رتبه برتر شدند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان رتبه برتر استان زنجان در گروه اقتصادی و مالی شدند. مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان و مدیرکل هواشناسی استان زنجان نیز در گروه سلامت و رفاه اجتماعی و گروه عمومی، قضایی و امنیتی حائز رتبه برتر شدند.

گفتنی است در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای و در گروه تولیدی و خدماتی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان رتبه برتر را از آن خود کردند.

به گزارش ایسنا مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان، مدیر تعاون روستایی استان زنجان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، شهرداری زنجان، امور شعب بانک مسکن استان زنجان و مدیر امور شعب بانک ملی استان زنجان به‌عنوان دستگاه برگزیده استان زنجان معرفی شدند.