گزارش تصویری از اختتامیه مسابقات بدمینتون و شطرنج بانوان وزارت نیرو در زنجان

گزارش تصویری از اختتامیه مسابقات بدمینتون و شطرنج بانوان وزارت نیرو در زنجان

چهاردهمین دوره مسابقات سراسری بدمینتون و پنجمین دوره مسابقات سراسری شطرنج بانوان وزارت نیرو با قهرمانی تیم شرکت آب منطقه ای اصفهان در رشته ی بدمینتون و آب منطقه ای کرمانشاه در رشته ی شطرنج به پایان رسید.

پس از سه روز رقابت بین ۱۱۳ نفر بانوان وزارت نیرو از سراسر کشور درقالب ۸۹ نفر در رشته ی بدمینتون و ۲۴ نفر در رشته ی شطرنج نفرات برتر معرفی وجوایز خود را دریافت کردند.

در رشته تیمی بدمینتون آب منطقه ای اصفهان اول ، صنعت آب و برق زنجان دوم و تیم توسعه منابع آب و نیروی ایران مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

 در رشته شطرنج نیز تیم آب منطقه ای کرمانشاه اول ، صنعت آب وبرق سمنان دوم و صنعت آب و برق کرمان به مقام سوم رسیدند .

در انفرادی شطرنج این دوره از مسابقات، مریم سالاری از سمنان،مژگان چهری از کرمانشاه و بهارک احمدی از کرمان به ترتیب اول،دوم و سوم شدند.

همچنین کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به شرکت مدیریت شبکه برق ایران اهداء شد .