کانون کارآفرینی می‌تواند به عنوان بازوی نظارتی دولت عمل کند استاندار زنجان:

کانون کارآفرینی می‌تواند به عنوان بازوی نظارتی دولت عمل کند

دکتر محسن افشارچی در نشست با اعضای کانون کارآفرینی استان گفت: مسیری که مجموعه کارآفرینان طی می کنند مقبول است.

به گزارش ندای شهروند آنلاین، استاندار زنجان با تاکید بر اینکه کانون کارآفرینی به عنوان بازوی نظارتی دولت باشد افزود: با این روند مشکلات و موانع مسیر کارآفرینی را اعلام کند تا با رفع موانع مسیر برای ایجاد ثروت هموارتر شود.

وی ایجاد بانک ایده را هم پیشنهاد داد و گفت: بانک ایده کمک می‌کند ایده های موجود توسط جوانان مشتاق به کارآفرینی، پیگیری شود.

استانداری زنجان اطلاع رسانی در خصوص حمایت هایی سیستم دولتی از کارآفرینان و نظارت بر مشکلات موجود در مسیر کارآفرینان هم تاکید کرد.

افشارچی اظهار داشت: کارافرینان زیرساخت های دولتی را به جوانان نشان دهند تا آنها با فرایندهای مربوط آشنا شوند.