هدر رفت آب در ماهنشان کاهش یافت

هدر رفت آب در ماهنشان کاهش یافت

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با تشکیل کارگروه مدیریت آب بدون درآمد و انجام طرح آزمایشی هوشمندسازی شبکه توزیع آب در شهر ماهنشان، میزان هدر رفت آب این شهر از ۲۴ لیتر در ثانیه در زمان اوج فشار به ۱۱ لیتر در ثانیه کاهش یافت.

علی محمد نادرخانی در گفتگو با خبرنگاران افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و در افق اجرای این طرح، پیش بینی می شود میزان هدر رفت آب در ماهنشان به ۶ لیتر بر ثانیه کاهش یابد.

وی اظهار داشت: نصب شیرهای فشارشکن، اجرای دقیق ارزیابی مقدار جریان عبوری آب از زیرپهنه ها، نصب فشارسنج های ارسال داده از راه دور، نشت یابی مخزن ذخیره آب ماهنشان و اجرای یک کیلومتر عملیات اصلاح شبکه در این شهر از جمله اقداماتی بوده که در راستای کاهش آب بدون درآمد در این شهر انجام گرفته است.

نادرخانی تصریح کرد: سه گروه عملیاتی نیز به صورت مجزا به نشت یابی شبکه توزیع آب شهر پرداختند که طی این عملیات، هفت لیتر برثانیه نشت آب شناسایی شد.

سرپرست شرکت آبفا با اشاره به برنامه های آتی این شرکت برای مدیریت آب بدون درآمد در ماهنشان به عنوان شهر پایلوت در استان زنجان گفت: پایش مشترکین جهت شناسایی انشعابات غیرمجاز و ورود مخزن قدیمی شهر به مدار بهره برداری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب از جمله این برنامه هاست.

نادرخانی تاکید کرد: این برنامه در چهار شهر شهرستان خدابنده شامل شهرهای قیدار، سهرورد، کرسف و گرماب نیز اجرایی شده و پس از آن در شهرهای ابهر و خرمدره نیز اجرا می شود.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: قرارداد هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهر زنجان نیز منعقد و برای اجرا به بخش خصوصی پیمان سپاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای هوشمندسازی شبکه توزیع آب، ساعت رسیدن به بحران در شبکه افزایش یافته، عملیات رفع نشتی سریعتر انجام شده، اصلاح شبکه قابل پیش بینی شده، حوادث آب و هدر رفت شبکه کاهش یافته و توزیع آب به صورت عادلانه‌تری انجام خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: امیدواریم تا پنج سال آینده کل شبکه توزیع آب استان زنجان تحت پوشش خدمات هوشمند قرار بگیرد و در مرحله بعدی به عنوان گام توسعه یافتگی شبکه توزیع، از روش ها و مکانیسم های خبره مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای کاهش مصرف و انجام نظارت های در این حوزه استفاده شود.