فراخوان دعوت به همکاری تاسیس مراکز مثبت زندگی

فراخوان دعوت به همکاری تاسیس مراکز مثبت زندگی

اداره کل بهزیستی استان زنجان در نظر دارد در اجرای ماده ۲۶ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسالمی و بر اساس بند ۴ ماده یک دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، تاسیس مراکز خدمات بهزیستی+ زندگی را طبق ضوابط و قوانین جاری سازمان وشرایط مندرج درسایت به افراد حقوقی و حقیقی واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها ( mojavez.ir) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی، پروانه فعالیت و مسئول فنی حداکثر تا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تکمیل و بارگزاری نمایند. شایان ذکر است متقاضیان محترم جهت اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی مرتبط با تاسیس مرکز مذکور به سایت بهزیستی به آدرس www. Zanjan.behzisti.ir مراجعه نمایند.

 

شرایط عمومی:
۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-دارا بودن سن قانونی(۱۸ سال تمام)
۳-دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای افراد ذکور
تبصره ۱:افراد ذکور ۵۰ سال به بالا از ارائه کارت پایان خدمت معاف هستند.
۴-اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
۵-دارا بودن مدرک تحصیلی مطابق با دستورالعمل تخصصی

شرایط اختصاصی تاسیس مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی:

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مرتبط با تشخیص کارگروه تخصصی:‌روانشناسی(کلیه گرایش ها)،‌علوم اجتماعی( کلیه گرایش ها)، آسیب های اجتماعی (گرایش پیشگیری از اعتیاد )، علوم تربیتی ( کلیه گرایش ها)، رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی( رشد و پرورش کودکان عادی، کودکان با نیازهای ویژه ) مطالعات خانواده،‌مددکاری اجتماعی( کلیه گرایش ها)، آموزش و پرورش کودکان کم توان ذهنی،‌ مطالعات زنان ( گرایش های زنان و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان)،‌مشاوره ( گرایش خانواده)، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، تربیت مربی ( گرایش های تربیت مربی مراکز پیش دبستان،‌تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان) مدیریت خانواده،‌مربی مهدکودک، فیزیوتراپی، کاردرمانی( جسمی و روانی) گفتاردرمانی،‌کارشناس اعضاء‌مصنوعی و وسایل کمکی، مدیریت توانبخشی،‌بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تربیت بدنی و علوم ورزشی( حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)،‌فیزیولوژی ورزش، پزشک عمومی،‌پرستاری،‌مدیریت( کلیه گرایش ها)