فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی بیماران مزمن روان ویژه زنان منتشر شد

فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی بیماران مزمن روان ویژه زنان منتشر شد

بهزیستی استان زنجان در راسـتای ارتقاءخدمت رسانی به عموم مردم و با توجه به نیاز اسـتان جهت تاسیس مراکز شبانه روزی نگهداری بیماران مزمن روان زن در سطح استان زنجان (شهرستانهای ابهر ، خدابنده ، خرمدره) از علاقمندان فارغ التحصـیل رشته های روانپزشکی، پزشکی عمومی، کارشناسی و بالاتر در رشته های روانشناسی(کلیه گرایش ها)، پرستاری، کارشناسی ارشد توانبخشی(شامل ارشد مدیریت توانبخشی و ارشد مشاوره توانبخشی) و کارشناسی ارشد مددکاری یا رفاه اجتماعی (کلیه گرایش ها) دعوت به عمـل می آورد تا جهت آغاز همکاری در خواست خود را همراه با تصویر مدارک تحصیلی تا مورخ ۳۰ آذر سالجاری به معاونت توانبخشی بهزیستی استان زنجان(میدان ۱۵ خرداد ،جنب مزارشهدای پایین) تحویل فرمایند.

 

 

جهت دریافت فایل pdf شرایط عمومی تاسیس مراکز شبانه‌روزی توانبخشی مراقبتی بیماران مزمن روان روی لینک زیر کلیک کنید

فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی بیماران مزمن روان