طرح هادی در ۷۴ روستای زنجان بازنگری شد

طرح هادی در ۷۴ روستای زنجان بازنگری شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان گفت: طرح هادی ۷۴ روستای این استان در مدت یک سال گذشته، با اعتباری بالغ بر ۵۷ میلیارد ریال بازنگری شده است.

به گزارش ندای شهروند، رضا خواجه‌ای در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: با توجه به اتمام افق ۱۰ ساله، طرح هادی برای ۴۱۹ روستا بازنگری و تهیه شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون تعداد روستاهای نیازمند تهیه طرح بازنگری ۲۵۴ روستا می باشد که برای اجرای آنها ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

به گفته این مسوول در صورت تامین اعتبارات، بنیاد مسکن استان آمادگی لازم را برای تهیه، اجرا و بازنگری طرح هادی همه روستاهای استان دارد.

وی با بیان اینکه بازنگری طرح هادی با هدف بررسی نیاز روستا به سمت توسعه انجام می شود یادآورشد: در زمان حاضر بازنگری طرح هادی ۶۰ روستای استان با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در دستور کار بنیاد مسکن است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان خاطرنشان کرد: در بازنگری طرح هادی، شبکه معابر، کاربری ها، ساخت و سازها، سمت توسعه روستاها با افق ۱۰ ساله، تامین زمین و الحاق به محدوده روستا بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: تجدیدنظر و بازنگری در طرح های هادی روستایی استان نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است.

این مسوول ادامه داد: طرح‌های هادی روستایی با هدف صیانت از اراضی ملی و با تعیین محدوده و حریم روستاها، کاهش آسیب‌پذیری ناشی از سوانح طبیعی، گسترش اقدامات مشارکت‌جویی روستاییان و شناسایی ظرفیت روستاها، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان۶۳.۷ درصد بوده که این میزان در سطح کشور ۵۸ درصد است و در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.