طرح‌های مربوط به تامین مسکن بزرگترین پروژه عمرانی دولت سیزدهم است مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور:

طرح‌های مربوط به تامین مسکن بزرگترین پروژه عمرانی دولت سیزدهم است

مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور گفت: اجرای طرح‌های مربوط به تامین مسکن از بزرگترین تعهدات نظام و شاید بزرگترین پروژه عمرانی دولت سیزدهم است که وعده رئیس جمهور بود.

به گزارش ندای شهروند به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان، وحید قربانی در جلسه شورای مسکن استان زنجان با بیان اینکه طی بازدید و بررسی لازم، روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در استان زنجان بسیار امیدبخش است، اضافه کرد: این اقدامات مایه فخر و مباهات دولت است. ‌

وی ادامه داد: وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن با بضاعت و امکانات محدود و سیستم دولتی در حال اجراست.

قربانی با بیان اینکه تحقق برخی از تعهدات مسکن در استان زنجان مایه مباهات است تاکید کرد: این اقدام نقطه قوت در سطح کشور محسوب می شود.

مدیرکل دفتر فتی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور با بیان اینکه هر استانی که در اجرای تعهدات مسکن‌ پیشرو باشد به طور قطع با چالش هایی نیز مواجه است، ادامه داد: اجرای پروژه های مسکن‌ در استان به لحاظ کیفیت، سرعت و قیمت تمام شده بسیار خوب ارزیابی شده است.

این مسئول گفت: نکته مهم آسیب در پروژه های مسکن کشور که خود را در مسکن های مهر نیز نشان داد، بخش ساختمانی و مکمل آن خدمات زیربنایی و روبنایی است.

قربانی با تاکید بر لزوم ایجاد نظام سکونتگاهی کیفی افزود: رفع نشدن آسیب ها موجب ایجاد ناحیه ضعیف شهری و در نهایت گسترش حاشیه نشینی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سایت های غرب و شرق زنجان ساخت ۲ مدرسه در نظر گرفته شده است اظهار داشت: تامین زیرساخت‌ها در نواحی اجرای طرح های نهضت ملی مسکن اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه کرد.

این مسئول با بیان اینکه یکی از اقدامات دولت واگذاری زمین ۹۹ ساله به روستاییان با هدف جلوگیری از مهاجرت و حتی ایجاد انگیزه برای مهاجرت معکوس آنان است ادامه داد: دولت علاوه بر اعطای وام، اعطای زمین رایگان برای روستائیان پیش بینی کرده است که تحقق آن مستلزم الحاق برخی اراضی به محدوده طرحهای هادی است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام زمینه بازگشت روستاییان به روستاها را بیش از گذشته فراهم می کند که باید به آن توجه کرد.
.