راه اندازی قرارگاه جهاد تبیین برای مقابله با جنگ ترکیبی است سردار جوانی:

راه اندازی قرارگاه جهاد تبیین برای مقابله با جنگ ترکیبی است

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: راه اندازی قرارگاه جهاد تبیین برای مقابله با جنگ ترکیبی است که دشمن با سرمایه گذاری فراوان و با تمرکز جنگ شناختی در حال انجام آن است و همه ظرفیت ها باید در این جهاد به کار گرفته شود.

به گزارش ندای شهروند، سردار یداله جوانی روز سه شنبه در قرارگاه جهاد تبیین استان زنجان افزود: ما مجموعه ای از موفقیت ها را داشتیم و در یک جهاتی هم موفقیت ها چشم گیر نبود و در مواردی هم مشکلاتی وجود دارد که برای مردم و نظام آزار دهنده است ولی مشکلات ما محصول سیاست گذاری کلان نظام نیست بلکه محصول توجه نکردن به سیاست ها و تدابیر رهبری است.

سردار جوانی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب عبارت های تکان دهنده ای مثل ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی را سال ها پیش مطرح کردند و نتیجه غفلت از این ها این شد که امروز می بینیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز تاکید رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین و امید آفرینی است چون دشمن بر ایجاد یاس و بد بینی در جامعه تمرکز کرده است.

سردار جوانی با بیان اینکه در برابر جنگ ترکیبی، جهاد تبیین یک اولویت راهبردی دارد، گفت: باید مختصات این میدان و نبرد را بدانیم، کلمه قرارگاه به اعتبار همین جنگ است ولی این جنگ از نوع نرم است‌.

وی با بیان اینکه در جنگ شناختی دشمن دنبال تصرف قلب ها و مغزها است، تصریح کرد: در این جنگ دشمن در پی ایجاد جابجایی و تبدیل محبت به تنفر و دوستی به دشمنی است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه باید جنگ شناختی را بشناسیم، گفت: اساس کار در جنگ شناختی تصویرسازی و اقناع سازی است.

وی بر لزوم شبکه سازی و گفت و گو تاکید کرد و افزود: از طریق جلسات متعدد با اقشار مختلف باید اطلس تبیینی تهیه شود و در این خصوص نیازمند حمایت و پشتیبانی هستیم تا در تقابل بین حق و باطل به گسترش حق کمک کنیم.

سردار جوانی در بخش پایانی سخنان خود دلیل هجمه به دولت را قرار گرفتن در مسیر درست عنوان و خاطرنشان کرد: دولت بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب امروز را قربانی فردا نمی کند.