خدمت رسانی به ۳هزار معتاد در ۱۳ مرکز ترک اعتیاد سرپرست بهزیستی استان زنجان خبر داد:

خدمت رسانی به ۳هزار معتاد در ۱۳ مرکز ترک اعتیاد

سرپرست بهزیستی استان زنجان گفت: در نیمه اول سال جاری در ۱۳ مرکز اقامتی ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی بیش از ۳ هزار نفر از جمعیت معتادین از امور درمان، خدمت گرفته اند و  مرکز کاهش آسیب شلتر استان به  بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر  از معتادین  خدمات ارائه کرده است.

 

به گزارش ندای شهروند، روح اله خدابنده لو در بازدید از مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین، نظارت بر مراکز درمان و کاهش آسیب را امری ضروری عنوان کرد و افزود : تمامی مراکز درمان و کاهش آسیب استان در سه سطح شهرستانی، استانی و کمیته نظارت شورای هماهنگی متشکل از کارشناسان عضو کمیته در طی سال مورد بازدید قرار گرفته و مراکز متخلف برابر نظرات اعضا تذکر، اخطار و تعطیلی دریافت می کنند.

 

وی اشاره کرد؛یکی از اقدامات حمایتی بهزیستی برای بهبودیافتگان نیازمند، پرداخت تسهیلات با کارمزد ۴ درصد است و فرد بهبود یافته می تواند به شرط وجود ۱۸ ماه پاکی از اعتیاد وام اشتغال تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از بانک های عامل وبا معرفی بهزیستی دریافت نماید.
خدابنده لو با بیان اینکه استفاده از ظرفیت خیرین برای کمک به ترک اعتیاد معتادان می تواند پیشبرد امور در این حوزه را تسریع بخشد، تصریح کرد: اگر اشتغالزایی از سوی سازمان های مردم نهاد برای معتادان بهبود یافته صورت بگیرد بسیار پایدارتر خواهد بود و شرکای اجتماعی می توانند با دخالت در حوزه درمان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار، برای کاهش آسیب های اجتماعی بکوشند.

سرپرست بهزیستی به برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محله های شهری روستایی، محیط های آموزشی و کار در سال جاری اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف پیشگیری از بروز اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی حاصل از آن‌ و براساس نیازهای محله با هدایت یک تسهیل‌گر محلی اجتماع‌محور پیشگیری از اعتیاد، در ۱۰۸ محیط اجرا می شود و در نیمه اول سال جاری ۵۴ هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

این مسئول با بیان اینکه در پیشگیری از اعتیاد، توجه به عوامل خطرزا و محافظت کننده بسیار مهم است و براساس این اصل، برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد، عوامل محافظتی را تقویت و عوامل خطرزا را کاهش می‌دهند. خاطرنشان کرد: برنامه های پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محلات شهری و روستایی، طرح پیشگیری از اعتیاد در زنان (تحت عنوان برنامه پازک)، طرح پیشگیری از اعتیاد و ارتقای توانمندی‌های شناختی رفتاری در محلات آسیب خیز، طرح پیشگیری از اعتیاد در محیط های اداری و سازمانی (تحت عنوان طرح کیان) از جمله برنامه ها و طرح هایی است که توسط این اداره کل انجام می شود.